<
استارت کسب

سخن هفته

جک ما

تایید زرین پال

آخرین محصولات

دانلود چک لیست کسب و کار

دانلود رایگان کسب و کار

کارآفرین کیست

تاریخ ارسال مطلب : ۱۲ مهر ۱۳۹۶

کارآفرین به کسی گفته می شود که یک فعالیت بازرگانی جدید را با هدف کسب سود و رشد از طریـق شناسـایی فرصتهای مهم و تأمین منابع لازم در مقابل ریسک های موجود، آغاز می کند. اگرچه بسیاری از انسانهـا ایـده هـای تجاری بزرگـی را در سر می پرورانند، اما اغلب آنها هیچگاه روی ایده های خود کار نمی کنند. این دقیقا نقطه شروع یک کار آفرین است، کارآفرینان ایده خود را عملی می سازند.

به طور خلاصه ، به گوشه ای از چهره کارآفرینی اشاره می کنیم:

۱٫میل به پذیرش مسئولیت: کارآفرینان حس عمیقی از مسئولیت فردی برای نتایج فعالیتهای خود دارند. آنها ترجیح می دهنـد منـابع خود را کنترل نموده و از آنها برای تحقق اهداف خود استفاده کنند.

  1. تمایل به ریسک متوسط: کارآفرینان، ریسکهای بزرگ نمیکنند بلکه ریـسک را حـساب شـده انجـام مـی دهنـد. یـک مطالعـه دربـاره بنیانگذاران مؤسسات بازرگانی، که در مجلات معروف تحت عنوان شرکتهای موفق شناخته شده اند، هیچگونـه رابطـۀ همبـستگی بـین ریـسک پذیری و کارآفرینی پیدا نکرده است . به قول کیت فارلند، یکی از محققان کارآفرینی، “این اعتقاد که کارآفرینان ریسک پـذیران خـارق العـاده ای هستند اعتقاد درستی نیست. ممکن است اهداف آنها بـالا بـوده و از چـشم دیگـران حتی غیرممکن به نظر برسد ولی کارآفرینان این وضعیت را از دیدگاه متفاوتی نگریسته و اعتقاد دارند که اهدافشان واقع بینانه و قابل حصول اسـت. آنها معمولاً بدنبال فرصت هایی هستند که منعکس کننده دانش، پیش زمینه ها و تجربیاتی است که احتمال موفقیت آنها را افـزایش مـی دهد”. کارآفرینی همانند پرتاب دارت و امید به کسب بهترین نتیجه نیست. این کار مستلزم برنامه ریزی و ارتکاب ریسکهای حساب شـده بـر اسـاس آگاهی از بازار، منابع، محصولات موجود و یک معیار از پیش تعیین شده در زمینۀ احتمال موفقیت است. به عبارت دیگر، کارآفرینان موفق به آن اندازهای که حذف کننده ریسک هستند، ریسک پذیر نیـستند . یکی از موفق ترین روش حذف ریسک تهیۀ یک طرح کسب و کار جامع برای سرمایه گذاری است.
  2. اعتماد به توانایی خود : کارآفرینان اعتماد بنفس زیادی به توانایی خود برای کسب موفقیت دارند. آنها درباره شـانس موفقیت خود خوشبین هستند . این سطح بالای خوشبینی ممکن است توضیحی برای این امر باشد که چـرا اغلـب کارآفرینـان موفـق، قبل از اینکه در نهایت به موفقیت نائل شوند، در فعالیتهای تجاری خود غالباً بیش از یکبار با شکست مواجه میشـوند. مالـک یـک شرکت تولید قطعات موبایل می گوید “من به شانس اعتقادی ندارم. من به خودم اعتقاد دارم”.
  3. تمایل به دریافت بازخورد آنی: کارآفرینان از چالش اداره یک فعالیت بازرگانی لذت برده و دوست دارند بدانند عملکردشان چگونـه بـوده و مداوماً بدنبال دریافت بازخورد هستند. نیک گلیسون یکی از شرکای شرکت “سیتی سافت”، یک شـرکت طراحـی صـفحات وِب در ماساچوسـت می گوید “من کارآفرینی را دوست دارم. چیزهایی در خلاقیت و چالشهای مربوط به آن وجود دارد که من به آنها علاقمندم ”.
  4. سطح بالای انرژی: کارآفرینان در مقایسه با افراد عادی پر انرژیترند. این انرژی میتواند یکی از عوامل مهمـی باشـد کـه بـا توجـه بـه تلاش انکارناپذیر مورد نیاز برای راه اندازی یک شرکت نوپا ضروری به نظر می رسد. ،در این زمینه ساعتهای طـولانی و کـار سـخت یـک قاعـده است نه یک استثناء و بعضاً این مسیر میتواند خسته کننده به نظر برسد.
  5. آینده مدار: کارآفرینان دارای یک حس فرصت طلبی بوده و آنرا به خوبی تعریف کرده اند. این افراد به جای گذشـته بـه آینـده توجـه دار ند . آنها از نشستن و تکیه دادن راضی نبوده و از موفقیت لذت میبرند . کارآفرینان واقعی آینده مدارند.
  6. مهارت در سازماندهی: ایجاد یک شرکت از “نقطۀ صفر” همانند کنار هم قرار دادن قطعات یک پازل بـسیار بـزرگ اسـت. کارآفرینـان میدانند که چگونه باید افراد مناسب را برای انجام یک وظیفه گرد هم آورند. ترکیب مؤثر افراد و مشاغل، کارآفرینان را قادر میسازد تا بینش خـود را به واقعیت تبدیل کنند.
  7. اولویت موفقیت نسبت به پول: یکی از رایجترین سوء برداشتها درباره کارآفرینان این است که آنها بطور کلـی بـا انگیـزه کـسب پـول اینکار را انجام میدهند . در مقابل، به نظر می رسد که موفقیت، نیروی انگیزشی اولیه کارآفرینـان باشـد. پـول صـرفاً روشـی بـرای سـنجش درجـۀ موفقیت و نماد آن است. به قول یکی از محققان بازرگانی “آن چیزی که کارآفرین را رو به جلو می برد چیزی پیچیده تر و ژرفتر از پول است. ایـن فرآیند نمادی از قابلیتهای درونی فرد است. این امر در ارتباط با انجام کاری است که انجام آن تقریباً غیرممکن است”.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راه های ارتباط

چک لیست رایگان کسب و کار
اگر آماده شده اید که ایده خود را عملی کرده و کسب و کار تان را راه اندازی کنید، این چک لیست را بصورت رایگان دریافت کنید تا موردی را از قلم نیاندازید....