<
استارت کسب

سخن هفته

جک ما

تایید زرین پال

آخرین محصولات

دانلود چک لیست کسب و کار

دانلود رایگان کسب و کار

فروش آنلاین زعفران

کشمون، استارت آپ برتر سال ۹۶ در رده بذری ، بصورت هدفمند کسب و کار خود را به پیش می برد. هدف گذاری و تعیین تاریخ رسیدن به این هدف، نشان دهنده برنامه ریزی خوب موسس این کسب و کار است.

از بازیافت برزنت تا کیف های فریتگ

برادران فریتگ درسال ۱۹۹۳ توانستند با مواد بازیافتی، کیف های خود را درست کنند. امروزه در کارخانه های آنها سالیانه ۴۴۰ تن برزنت بازیافت می کنند تا …

اشتباه استراتژیک والمارت در آلمان

والمارت، فروشگاه زنجیره ای آمریکایی بدون تغییر استراتژی موفق خود در آمریکا، کسب و کار خود را در آلمان گسترش داد. اما …

منگنه کوب

این داستان کوتاهی است از اینکه چگونه یک اتفاق به ظاهر مشکل ساز باعث بوجود آمدن یک محصول موفق می شود.